Vintage Daisy Flower Socks
Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks Vintage Daisy Flower Socks
On Sale

Vintage Daisy Flower Socks

Regular price $12.50

Cotton, Spandex, Polyester, Polyurethane

Machine wash safe.